header-ua

АПОСТИЛЬ НА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВIТУ

Путь на сайте

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В ОФОРМЛЕННІ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ

Шановні клієнти!

Перед подачею документів просимо Вас пересвідчитися у тому, що Ваші документи оформлені коректно та можуть бути засвідчені апостилем. Ознайомтеся з найбільш розповсюдженими помилками в оформлені документів. У разі наявності таких помилок у Ваших документах про освіту або додатках до них, зверніться із письмовою заявою про заміну документа або видачу дубліката до Вашого навчального закладу, його правонаступника, а в разі відсутності правонаступника – до Міністерства освіти і науки України.

Нагадуємо, спеціалісти Центру не мають впливу та не можуть нести відповідальності за оформлення документів про освіту навчальними закладами та іншими установами. Відповідальність за правильність оформлення та їхню вчасну видачу чи заміну (в разі необхідності) несуть навчальні заклади. Центр не приймає претензій щодо неправильного оформлення Ваших документів.


Найрозповсюдженіші помилки в оформленні освітніх документів навчальними закладами

1. Диплом або додаток до диплома не відповідає державному зразку, встановленому на дату його видачі

До 2014 року в Україні були затверджені єдині бланки документів про освіту для всіх навчальних закладів країни. З 2014 року вищі навчальні заклади отримали право видавати документи про освіту на власних бланках. При цьому перелік інформації в дипломах, додатках до дипломів державного зразка та академічних довідках, а також правила їхнього оформлення затверджені відповідними нормативно-правовими актами. Якщо диплом або додаток до нього за змістом чи оформленням не відповідає вимогам цих актів, такий документ не буде прийнятий для засвідчення апостилем. Зі зразками освітніх документів за різні роки Ви можете ознайомитися на сайті ENIC Ukraine.

2. Друковані печатки та підписи уповноважених осіб

Переконайтеся, що підпис ректора або іншої уповноваженої особи, а також печатка, якими засвідчені Ваш диплом і додаток, не нанесені типографським способом. В іншому разі вимагайте від навчального закладу замінити такий диплом або додаток до нього на документ, засвідчений власноручним підписом уповноваженої особи та відбитком печатки навчального закладу. До 2014 року, коли всі дипломи виготовлялися фотокомп’ютерним способом за єдиним зразком, зображення печатки і підпису на диплом наносилися також фотокомп’ютерним способом. Проте, такі документи містили декілька елементів додаткового захисту. Після відмови від виготовлення дипломів фотокомп’ютерним способом ці документи мають бути засвідчені, як і будь-які інші документи, мокрою печаткою та підписом.

3. Довідки, плани, програми або витяги з них не відповідають стандартам оформлення

Перевірте правильність оформлення довідки, архівної довідки, навчального плану, навчальної програми або витягів з них. Упевніться, будь ласка, що вони оформлені належним чином, відповідно до діючої нормативно-правової бази та стандартів оформлення таких документів.

Ці документи мають бути складені українською мовою та містити всі обов’язкові для них реквізити, а саме:

  • фірмовий бланк установи;
  • вихідний номер;
  • дату видачі;
  • назву документа;
  • ПІБ власника документа;
  • посаду;
  • прізвище та ініціали, а також підпис ректора (директора) або проректора;
  • гербову печатку навчального закладу.

* Якщо документ викладений на двох і більше окремих аркушах, він має бути прошитий, пронумерований та скріплений у спосіб, що унеможливлює його роз'єднання без порушення його цілісності. На ньому має бути зазначена кількість прошитих аркушів, проставлено відпис посадової (уповноваженої на підпис) особи та печатку вищого навчального закладу.

Орієнтовні зразки оформлення таких документів дивіться на нашому сайті.

4. Оформлення дублікатів документів

Дублікат документа видається на бланку, який діє на момент видачі дубліката (а не первинного документа!). До дубліката переноситься вся інформація, наявна в первинному документі, у т.ч. назва, яку мав навчальний заклад на момент видачі первинного документа. Проте, це правило не розповсюджується на реквізити дубліката такі як номер і дата видачі дубліката. Дублікат засвідчується підписом посадової особи закладу, уповноваженої на підписання таких документів станом на дату видачі дубліката, зазначається її реальна посада, прізвище та ініціали. Дублікат засвідчується печаткою навчального закладу, який здійснює видачу дубліката.

Сподіваємося, що Ваші освітні документи оформлені без порушень. Проте, якщо Ви помітили одну з цих невідповідностей в своїх документах – просимо здійснити обмін освітнього документа до візиту в наш офіс. Це збереже Ваш час.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що такі порушення в оформлені документів також можуть стати на заваді успішному проходженню процедури визнання Ваших документів за кордоном.